Van start met Erp Plenion

De datum 1 oktober 2020 zal bij MDO niet snel vergeten worden. Naast de oprichting van een nieuwe bedrijfsstructuur, alle administratie die daarmee gepaard gaat en de communicatie naar de buitenwereld was dit eveneens de dag dat MDO live ging met het nieuwe ERP systeem Plenion.

Dit heeft gevolgen voor iedereen binnen de firma, aangezien men op een andere manier de uren moet registeren, offertes moet opstellen, werven moet aanmaken in het systeem, artikels moet beheren in het magazijn, facturen moet opstellen, etc.

Een ERP (Enterprise Resource Planning) beheersysteem is tegenwoordig de ruggengraat van elke grotere firma. Het zorgt voor een duidelijke structuur, administratie, planning én klantrelatiebeheer (CRM). Het ondersteunt de sales, facturatie, boekhouding en verzorgt het beheer van onze magazijnvoorraad (WMS). Daarnaast zal het voor ieder van ons interessant zijn voor de uur-registratie én oplevering bij de klanten via de bijhorende mobiele toepassingen. De mobiele Plenion App laat ook toe om verschillende documenten betreffende het project in kwestie te raadplegen, alsook digitale plannen etc. te bekijken.

Zoals eerder reeds aangekondigd was MDO Utilities reeds van start gegaan met Plenion in juni. Alle andere dochterondernemingen gingen begin oktober van start. In het algemeen is dit vrij vlot verlopen, gezien dit toch een serieuze impact heeft op de algemene werking binnen MDO. Iedereen zoekt momenteel zijn weg in het nieuwe systeem, maar met de steun van elkaar is het slechts een kwestie van tijd dat iedereen er zich volledig vertrouwd mee voelt.