Nominatie Gazellen Trends 2020

Trends Gazellen 2020 heeft ons genomineerd als snelgroeiende onderneming voor de provincie Oost-Vlaanderen! Dankzij het volledige MDO Team hebben wij deze nominatie als Trends Gazelle kunnen verwezenlijken. Go MDO Lees hieronder wat zo'n nominatie inhoudt én waarop dit gebaseerd is.

De redactie van Trends selecteert reeds 19 jaar lang per provincie 255 Trends Gazellen. Trends Gazellen zijn snelgroeiende bedrijven die een integraal onderdeel van ons economische landschap vormen. Stuk voor stuk competitieve ondernemingen die het ondernemingsklimaat in hun regio positief beïnvloeden. Het zijn krachtbronnen van innovatie en werkgelegenheid die een inspirerend rolmodel voor andere bedrijven zijn.

Een bekroning tot Trends Gazellen wordt door de ondernemingswereld gekoesterd omwille van de nationale bekendheid én regionale erkenning.

Trends Gazelle word je op basis van harde groeicijfers:

  • groei in omzet
  • groei in personeel
  • groei in toegevoegde waarde

Trends Gazelle word je niet op basis van een flashy presentatie of dynamische sales pitch. Trends Gazelle word je op basis van harde groeicijfers: groei in omzet, groei in personeel en groei in toegevoegde waarde.

Op basis van een kwantitatieve analyse van de Trends Top worden 3 categorieën van bedrijven onderscheiden:

  • “kleine bedrijven” (met een brutomarge minder dan 1 miljoen euro)
  • “middelgrote bedrijven” (met een omzet van 1 tot 10 miljoen euro)
  • “grote bedrijven” (met een omzet van meer dan 10 miljoen euro)

Vervolgens worden hun balansen van de 5 voorbije boekjaren getoetst aan 3 criteria en wordt een ranking gemaakt van de groei-evolutie (in absolute en procentuele cijfers):

  • groei in omzet
  • groei in personeelsbestand
  • groei in cashflow

Bedrijven moeten minstens 20 arbeidsplaatsen hebben gecreëerd sinds de oprichting (voor de kleine bedrijven volstaat 10).

Ten slotte toetst de redactie van Trends nog af of de bedrijven een voldoende operationele onafhankelijkheid aan de dag kunnen leggen.

Het bedrijf dat het hoogste in de lijst voorkomt, mag zich een jaar lang Trends Gazellen Ambassadeur noemen en wordt in de bloemetjes gezet op de evenementen. Alle andere bedrijven ontvangen het diploma van genomineerde Trends Gazelle 2020.