Keuring alle soorten Rekken

Onze VCA-gecertificeerde inspecteurs doen een visuele inspectie van uw magazijn en registeren hierbij alle defecten en andere gebreken. Bij elke inspectie geven wij u advies met betrekking tot het onderhoud en de veiligheid van uw opslagsystemen. Daarnaast geven wij u eveneens aanbevelingen in verband met uw magazijninrichting. Hierbij hanteren wij de Europese norm NBN-EN 15635 en beoordelen wij of de opslagsystemen voldoen aan de gestelde eisen met als doel dat deze veilig kunnen worden gebruikt.

Beoordeling van schade

Schade in uw magazijn is heel vervelend. De experts van MDO stellen de ernst van de schade vast aan de hand van kleurcodes die corresponderen met het risiconiveau van de schade.

Inspectieverslag

MDO verzorgt een visuele inspectie van uw magazijn volgens de Europese norm NBN-EN 15635 en brengt daarvan een gedetailleerd verslag uit.

Wilt u meer weten
over de mogelijkheden?