Beoordelen van schade aan Rekken

Wanneer u schade of technische problemen ervaart in uw warehouse, opslagsysteem of stockagemagazijn, komen onze gerectificeerde inspecteurs uw schade beoordelen. Hoe deze schade beoordeling in zijn werk gaat, ontdekt u op deze pagina.

Verschillende <span>kleurcodes</span>

Verschillende kleurcodes

Schade aan uw stalen opslagsystemen kan veroorzaakt worden door verschillende factoren. Aanrijdingen door heftoestellen of overbelasting zijn de meest voorkomende oorzaken.

Alle draagconstructies en constructiedelen vervormen zich onder belasting tot een bepaalde waarde. Elastische vervorming neemt toe bij toename van de belasting. Bij het wegnemen van de belasting wordt de oorspronkelijke vorm terug verkregen. Wanneer dit niet het geval is, is er sprake van een overbelasting en dient dit gecontroleerd te worden in functie van de nodige herstellingen.

Onze inspecteur controleert het opslagsysteem in kwestie op schade en hanteert hierbij de Europese norm NBN-EN 15635. Vervolgens kwalificeert hij de schade aan de hand van drie kleurcodes die hiernaast staan weergegeven.

Stijlen

Stijlen

Om structurele schade aan een stijl te controleren dient een waterpas (of stok) van één meter worden gebruikt, met het middelpunt in het gebied met de grootste vervorming.  Aansluitingen van liggers en stijlen mogen niet zichtbaar zijn vervormd. Lasnaden tussen het dragerprofiel en de aansluitdelen mogen geen scheuren bevatten.

  • Er wordt een groene code toegekend aan beschadigde rekken die de volgende limieten niet overschrijden: < 3 mm in diepterichting; < 5 mm in langsrichting; < 10 mm boog diagonaal.

In deze gevallen vormt de schade een relatief laag risico en is het rek geschikt voor verder gebruik tot de volgende inspectie. Indien bij de volgende inspectie de ernst van de beschadiging niet is toegenomen, kan het rek verder gebruikt worden.

  • Indien de ernst van de beschadiging is toegenomen, wordt er een oranje code toegekend volgens onderstaande normen: 3 tot 6 mm in diepterichting; 6 tot 10 mm in langsrichting; 10 tot 20mm boog diagonaal.

In dit geval wordt de gebruiker aangeraden de vervangingsonderdelen te bestellen en de herstelling zo snel mogelijk uit te voeren. Indien dit niet binnen de vier weken gebeurt, wordt er een rode code toegekend.

  • Een rode code wordt ook toegekend aan rekken die onderstaande toleranties overschrijden: 6mm in diepterichting; 10mm in langsrichting; 20mm boog diagonaal.

Dit is een kritieke toestand waarbij de beschadigde sectie onmiddellijk moet worden vrijgemaakt: verwijder de belasting en baken de sectie af met een afzetlint (rood-wit). De nodige herstellingen moeten onmiddellijk worden uitgevoerd. Wanneer de herstellingen correct zijn uitgevoerd, mag het rek opnieuw in dienst genomen worden.

Liggers

Liggers

Een ligger (of legbord) wordt als overbelast beoordeeld als een blijvende vervorming is opgetreden of wanneer de doorbuiging groter is dan de door de fabrikant gespecificeerde doorbuiging.

De doorbuiging van dragende delen van opslagsystemen bij het aanbrengen van de werklast mag bij stalen opslagsystemen ten hoogste L/200 van de vrije overspanning bedragen. De vrije overspanning is de afstand tussen de twee verticale dragers van de stelling.

Elke ligger dient voorzien te zijn van een borgpen die inhaakt op de stijl. Deze voorkomt dat de ligger zou loskomen bij verkeerde handelingen. De borgpen moet een verticale belasting van 5 kN (CA. 500 kg) kunnen weerstaan.

  • L = lengte van de ligger
  • D = doorbuiging in het midden van de overspanning

Indien D > L/200 -> doorbuiging is te groot; de ligger dient vervangen te worden (code rood). Een ligger van bijvoorbeeld 3000 mm mag maximaal 15 mm doorbuigen.

Wilt u meer weten
over de mogelijkheden?